Post Banner

Enkoprezis

7/23/2023

Ebeveynler genellikle bir çocuğun kaç yaşında tuvalet eğitimi almasının beklendiğini sorar. Çoğu çocuk tuvalet eğitimlidir ve dört yaşına kadar bağırsaklarını kontrol edebilir. Bağırsak hareketlerini kontrol etme sorunları, çocuk, ebeveynler, öğretmenler ve çocuğun hayatında önemli olan diğer insanlar için hayal kırıklığına ve öfkeye yol açan kirlenmeye neden olabilir. Ek olarak, bu sorun ciddi sosyal zorluklara yol açabilir - çocuk genellikle arkadaşları tarafından alay edilir ve yetişkinler tarafından utandırılır. Bu sorunlar çocukların kendilerini kötü hissetmelerine neden olabilir.


Kaka kaçırma nedenlerinden bazıları şunlardır:

  • Tuvalet eğitiminde yaşanan sorunlar
  • Çocuğun kendini temizlemesini zorlaştıran fiziksel engeller
  • Kronik kabızlık veya Hirschbrung Hastalığı gibi fiziksel durumlar
  • Ailevi veya duygusal sorunlar


Fiziksel bir hastalık veya sakatlıktan kaynaklanmayan kaçırmalara enkoprezis denir. Enkoprezisi olan çocukların kısa dikkat süresi, düşük engellenme toleransı, hiperaktivite ve zayıf koordinasyon gibi başka sorunları olabilir. Bazen, kaçırma sorunu çocuğun hayatında bir kardeşin doğumu, ebeveynlerin ayrılması, aile sorunları ya da yeni bir eve ya da okula taşınma gibi stresli bir değişiklikle başlar. Enkoprezis erkeklerde kızlardan daha yaygındır.


Kaçıran çocukların çoğunun fiziksel bir durumu olmasa da, öncelikle bir aile hekimi veya çocuk doktoru tarafından tam bir fiziksel değerlendirmeden geçirilmelidir. Herhangi bir fiziksel neden bulunamıyorsa veya sorunlar devam ediyorsa bir sonraki adım bir çocuk ve ergen psikiyatrının değerlendirmesidir. Çocuk ve ergen psikiyatristi, fiziksel değerlendirmenin sonuçlarını gözden geçirecek ve ardından duygusal sorunların kaçırmaya katkıda bulunup bulunmadığına karar verecektir.


Enkoprezis, eğitimsel, psikolojik ve davranışsal yöntemlerin bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Enkoprezisli çocukların çoğuna yardım edilebilir, ancak ilerleme yavaş olabilir ve uzun süreli tedavi gerekebilir. Kirlenme veya bağırsak kontrolü sorununun erken tedavisi, çocuk ve aile için sosyal ve duygusal acının önlenmesine ve azaltılmasına yardımcı olabilir.


Mehmet Fatih Kınık

Ordu Çocuk Psikiyatri

Uzm. Dr. Mehmet Fatih Kınık (@mehmetfatihkinik) • Instagram fotoğrafları ve videoları