Post Banner

3DI (The Developmental, Dimensional and Diagnostic Interview)

12/17/2023

3DI (Otizm Görüşme Programı), çocuklarda otizm yelpazesi bozukluklarının teşhisi için devrim niteliğinde olan bilgisayar tabanlı bir görüşme programıdır.


Görüşme, Otizm Tanı Görüşmesi (Autism Diagnostic Interview, ADI-R,) algoritmalarını baz alırken, ancak bu ADI-R' ın aksine genellikle geçmiş davranışlara değil, şu anki davranışlara odaklanmaktadır. Bu nedenle, 3DI otizm spektrum bozuklukları için Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS-2) ile klinik olarak önemli ve yüksek oranda uyuşmaktadır. Güncel psikiyatrik tanı kriterlerini içeren DSM-5 ile uyumludur.


3DI, normal yetenek aralığında olan çocuklardaki otistik özellikleri değerlendirmek üzere geliştirilmiş olsada, orta veya ciddi düzeyde zihinsel gerilik eşlik edenler içinde değerlendirmeyi kolaylaştırmak için kullanılabilir.


Kısaca, 3DI Otizm Spektrum Bozukluğu için kullanılabilecek tanı koymayı kolaylaştırıcı ve yol gösterici bir görüşme programıdır.


Mehmet Fatih Kınık Çocuk ve Genç Psikiyatri Uzmanı, Ordu - Giresun

https://www.instagram.com/mehmetfatihkinik/

https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6435-8_102415-1